Skala AVPU jest podstawową skalą do wstępnej oceny stanu przytomności osoby poszkodowanej.

AAlertprzytomny, skupia uwagę
VVerbalreaguje na polecenia głosowe
PPainreaguje na bodźce bólowe
UUnresponsivenieprzytomny, nie reaguje na żadne bodźce