Misją portalu ratmed.pl jest udostępnianie Internautom zainteresowanym ratownictwem medycznym dostępu do aktualnych informacji na temat sytuacji w naszej branży w Polsce. W przeszłości trzonem portalu ratmed.pl było forum dyskusyjne, które funkcjonowało od początku ubiegłego dziesięciolecia.

Ratmed.pl w poprzednim wcieleniu przechodził kilka kryzysów, które doprowadziły do utraty danych z forum, będących główną wartością strony. Aktualnie niemożliwe jest ich odzyskanie. Dlatego też portal powoli powstaje z popiołów. Pierwszym etapem jego rekonstrukcji jest informowanie na bieżąco o doniesieniach z branży.

Aby było to możliwe bez kosztownego angażu redaktorów, do działania agregatora wiadomości na portalu został wykorzystany specjalny skrypt, który zbiera i selekcjonuje newsy z najpopularniejszych portali oraz blogów ratowniczych. Skrypt korzysta z udostępnianych przez w/w strony źródeł RSS, czyli nagłówków informacji.

Wszystkie wiadomości, które użytkownicy ratmed.pl mogą znaleźć na portalu, przekierowują ich bezpośrednio do oryginalnego źródła wiadomości, bez pobierania na portal większej części oryginalnego materiału niż udostępniony przez RSS wstęp newsa.

Jeśli masz propozycje dotyczące rozwoju portalu, ciekawe pomysły lub uwagi, skontaktuj się z nami w prywatnej wiadomości poprzez fanpage Ratownictwo medyczne na bieżąco.