Artykuł oryginalnie został opublikowany na tej stronie.

Uniwersytet Jana Długosza, który pod tą nazwą od 1 czerwca funkcjonuje w Częstochowie, otwiera od przyszłego roku akademickiego kierunek lekarski. Od czwartku 1 czerwca 2023 r. dotychczasowy Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie przekształcił się w Uniwersytet Jana Długosza. Ustawę z 14 kwietnia 2023 r., zmieniającą nazwę uczelni na Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie prezydent podpisał 1 maja 2023 r. Uczelnia powstała w 1971 r. jako Wyższa Szkoła Nauczycielska, potem stała się Wyższą Szkołą Pedagogiczną, by następnie przekształcić się w Akademię Jana Długosza.
 
Uczelnia na przełomie lat 2022/2023 poszerzyła zakres prac naukowych i ofertę dydaktyczną. Wzmocnienie prestiżu uniwersytetu nastąpiło po ogłoszenia wyników ewaluacji. W tym roku ogłoszono rekrutację w nadchodzącym roku akademickim 2023/2024 kandydatów na studia na nowo otwarty kierunek lekarski.
 
Kadrę uniwersytetu stanowi ponad 690 pracowników, w tym niemal 460 nauczycieli akademickich, 165 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tej liczbie 50 profesorów tytularnych. Składa się z sześciu