Artykuł oryginalnie został opublikowany na tej stronie.

Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadza kolejną zmianę w budżecie na rok 2023. Tym razem zwiększa środki na ratownictwo medyczne. Zgodnie ze zmianami, Fundusz zakończy rok ze stratą na poziomie 10,8 mld zł.
Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększa w swoim planie finansowym wydatki na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego, o 229,545 mln zł. Wynika to z aktualizacji przez AOTMiT wyceń świadczeń udzielanych przez  specjalistyczne  oraz  podstawowe  zespoły  ratownictwa  medycznego.

 

Pieniądze na ten cel mają pochodzić z rezerwy Funduszu. Na ten moment planowane wydatki NFZ w 2023 r. wyniosą 150,436 mld zł względem przychodów na poziomie 139,609 mld. To oznacza, że Narodowy Fundusz Zdrowia zakończy rok ze stratą na poziomie -10,826 mld zł.

 

źródło: NFZ