Artykuł oryginalnie został opublikowany na tej stronie.

Powołując się na projektowaną nowelizację przepisów o Państwowym Ratownictwie Medycznym wiceminister zdrowia Waldemar Kraska wskazał, iloma szpitalnymi oddziałami ratunkowymi powinno dysponować województwo śląskie. Z wyliczeń wiceszefa resortu zdrowia wynika, że na tym terenie miałoby być docelowo 25 takich jednostek.