Artykuł oryginalnie został opublikowany na tej stronie.

Na ostatnim posiedzeniu Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, na którym pojawili się także przedstawiciele resortu zdrowia. – W ocenie Związku zaniechania Ministerstwa Zdrowia doprowadziły do wybuchających w całym kraju konfliktów na tle płacowym w poszczególnych podmiotach leczniczych – czytamy w komunikacie OZZPiP.