Artykuł oryginalnie został opublikowany na tej stronie.

Zaledwie kilka dni temu uniwersytet w Warwick który zajmuje się gromadzeniem danych na temat poza szpitalnego zatrzymania krążenia (OHCA) opublikował dane pochodzące z Anglii za rok 2021. Jedynie jeden z mniejszych pogotowianych TRUST zaczął gromadzić materiały od Sierpnia, jednak nie wpływają one znacząco w statystyki poddane analizie.

Uważam, że są one na prawdę interesujące i warto się z nimi zapoznać.

Poza szpitalne zatrzymanie krążenia jest to każde zatrzymanie krążenia do którego dochodzi poza szpitalem. Bardzo często w takich przypadkach na miejscu pojawia się zespół ratownictwa medycznego. Wezwania te mogą mieć różną etiologię od zauważonego zatrzymania krążenia, przez znalezienie osoby nieprzytomnej, rożnego rodzaju wypadki, zasłabnięcia, skończywszy na zatrzymaniu pacjenta w obecności ratowników medycznych.

Na początku zanim jeszcze zacznę analizować powyższe zestawienie chciałbym zaznaczyć, że w każdej naszej karcie wyjazdu znajdują się odpowiednie rubryki które pozwalają na gromadzenie danych użytych w zestawieniu

W roku 2021 Ratownictwo Medyczne na terenie Anglii interweniowało 95153 razy w sytuacji pacjentów u których doszło do poza szpitalnego zatrzymania krążenia. Czynności terapeutyczne zostały podjęte u 31995 pacjentów. Najczęściej w pozostałej grupie pacjentów byli pacjenci u których został stwierdzony zgon po przybyciu zespołu ratownictwa medycznego.

Zdecydowaną większość pacjentów stanowili pacjenci w wieku ponad 65 lat płci męskiej. Według statystyk osoby płci męskiej statystycznie doznawały zatrzymania krążenia 4 lata wcześniej niż kobiety.

Warto zaznaczyć, że zatrzymanie krążenia u pacjentów zaklasyfikowanych jako pacjenci pediatryczni czyli poniżej 15 roku życia stanowiło 1.4% wszystkich wyjazdów.

Miejscem w którym najczęściej dochodzi do zatrzymania krążenia według statystyk jest miejsce w którym dana osoba zamieszkuje. W miejscu zamieszkania doszło do 83.2% zatrzymania krążenia.
Jeżeli chodzi o porę dnia najczęściej zespoły ratownicze interweniowały do zatrzymania krążenia w godzinach porannych pomiędzy godziną 6 rano a godziną 11.59 było to 30.2% wszystkich interwencji. Najmniej zgłoszeń bo zaledwie 14.7% było do zatrzymań krążenia w godzinach nocnych pomiędzy północą a godziną 6 rano.
Średni czas dotarcia do zatrzymania krążenia przez zespół ratowniczy w Anglii wynosił 7.4 minuty. W 47.5% zespół dotarł na miejsce w czasie poniżej 7 minut.

Najczęstszą przyczyną zatrzymania krążenia były problemy kardiologiczne – 85.6%
Najczęstszym pierwszym rytmem stwierdzonym przez ratowników była asystolia i stanowiła ona 51.9% wszystkich rytmów.

35.9% Zatrzymań krążenia odbyło się bez świadków. W obecności ratowników medycznych doszło do 12.1% Zatrzymań krążenia.
Uciskanie klatki piersiowej zostało podjęte w 66.9% w sytuacji kiedy nie było świadków zatrzymania krążenia. W sytuacji kiedy byli świadkowie zatrzymania krążenia było to już 78.1% przypadków.

Interesującym faktem jest to, że przy 5.5% zatrzymań krążenia użyto publicznie dostępnych defibrylatorów AED czyli tych które znajdują się w bibliotekach, urzędach, obiektach rekreacyjnych oraz są rozmieszczone w różnych miejscach gdzie jest dostęp 24/7.

Bardzo ważną informacją jest to co działo się z naszymi pacjentami.

57.5% Przypadków zespół stwierdził zgon na miejscu zdarzenia

17.7% Przypadków pacjent został przewieziony do SOR w trakcie trwającego RKO

24.8% Przypadków pacjent został przewieziony do szpitala z zachowanym krążeniem.

I teraz docieramy do najbardziej ważnych informacji.
8.5% pacjentów którzy doznali OHCA i zostali przewiezieni do Szpitala przeżyło.
W grupie pacjentów u których doszło do zatrzymania krążenia które było widziane przez świadków i u których występował rytm do defibrylacji w 45.4% doszło do powrotu spontanicznego krążenia a 25.1% tych pacjentów zostało wypisanych ze szpitala.

Personel ratownictwa medycznego z sukcesem przywrócił bicie 7943 serc. 2670 pacjentów przeżyło ponad 30 dni i zostało wypisanych ze szpitala.

Wniosek nasuwa się jeden. Zawsze warto prowadzić RKO. Kluczowa jest nauka pierwszej pomocy i sieć defibrylatorów AED. Jak pokazują statystyki w ciągu pierwszych 4.5 minuty od zatrzymania krążenia szanse na przybycie na miejsce zespołu ratownictwa medycznego są nieznaczne. Oznacza to, że życie pacjenta jest najczęściej w rękach świadków zdarzenia.

Wszystkich zainteresowanych pełnymi badaniami odsyłam pod adres:

https://warwick.ac.uk/fac/sci/med/research/ctu/trials/ohcao