Artykuł oryginalnie został opublikowany na tej stronie.

Dzięki wejściu w życie ustawy regulujące zawód ratownika medycznego, ta grupa zawodowa będzie mogła powołać swój własny samorząd. Jak poinformowało ministerstwo zdrowia, właśnie rozpoczęły się pierwsze działania w tym kierunku. Ruszył nabór do Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych.  

Pierwszy krok do stworzenia samorządu ratowników medycznych

Cały proces powoływania samorządu ratowników medycznych jest opisany w ustawie o zawodzie ratownika i samorządzie ratowników medycznych. Rozpoczyna się od powoływania Komitetu Organizacyjnego, do którego zadań, zgodnie z przepisami, należeć będzie:

dokonywanie wpisów do spisu ratowników medycznych prowadzonego na potrzeby przeprowadzenia wyborów delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych;
prowadzenie spisu ratowników medycznych;
zorganizowanie i zwołanie pierwszych zgromadzeń wojewódzkich oraz w przypadku, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy, dokonanie podziału na rejony i zorganizowanie oraz zwołanie pierwszych zebrań rejonowych zgromadzenia wojewódzkiego;
opracowanie projektu regulaminu wyboru delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych uwzględniającego sposób wyboru delegatów, o którym mowa w art. 125 ust. 4 ustawy,