Artykuł oryginalnie został opublikowany na tej stronie.

We wtorek, sejmowa Komisja Zdrowia opowiedziała się za ustawą o badaniach klinicznych wraz z poprawkami. Jedna z nich, przewiduje umożliwienie farmaceutom wystawiania recept do szczepień przeciw grypie. Sejmowa Komisja Zdrowia zagłosowała za poparciem ustawy o badaniach o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi, której pierwsze czytanie odbyło się podczas posiedzenia plenarnego w Sejmie, w pierwszej połowie grudnia.

Co wprowadza ustawa o badaniach klinicznych?

Projekt dostosowuje przepisy prawa do przepisów Unii Europejskiej w zakresie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

Ustawa reguluje, że pozwolenie na prowadzenie badań klinicznych oraz nadzór nad nimi sprawuje prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Projekt dookreśla także system oceny etycznej badań oraz sposób jej przeprowadzania przez komisje bioetyczne oraz zasady finansowania świadczeń zdrowotnych związanych bezpośrednio z badaniami klinicznymi.

Ustawa wprowadza także dodatkowe ułatwienia i mechanizmy, które -jak zaznacza resort zdrowia – zachęcą do prowadzenia b