Artykuł oryginalnie został opublikowany na tej stronie.

Znany kardiolog i naukowiec pokieruje uczelnią do 2024 roku.

– 93 elektorów głosowało w systemie elektronicznym, byli jednomyślni – mówi rzecznik uczelni Monika Maziak.

Jak mówi nowy rektor, profesor Piotr Ponikowski, w pracach nad nowym systemem nauczania będą uwzględnione uwagi studentów.

Prof. Piotr Ponikowski z wrocławską uczelnią związany jest już blisko 40 lat, był jej studentem. Od 2016 roku pełni funkcję Prorektora ds. Nauki, a od sierpnia 2019 roku pełnił obowiązki rektora. W ubiegłym roku został kierownikiem Centrum Chorób Serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym.
Profesor Piotr Ponikowski kierował licznymi projektami naukowymi – w tym międzynarodowymi – dotyczącymi leczenia niewydolności serca, choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego. Jest współautorem ponad 750 prac ogłoszonych drukiem w recenzowanych czasopismach naukowych, które cytowane były łącznie ponad 95000 razy. Jako jeden z nielicznych reprezentantów Polski, w latach 2016-2019 uwzględniany jest w prestiżowym Thomson Reuters Ranking „The World’s Most Influential Scientific Minds – najbardziej wpływowych naukowców świata. Prywatnie prof. Piotr Ponikowski znany jest ze swojej pasji do maratonów, wolne chwile najchętniej spędza biegając.