Artykuł oryginalnie został opublikowany na tej stronie.


Przeszkolenie pielęgniarek w zakresie opieki nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w celu przygotowania ich do zapewnienia wsparcie dla zespołu zatrudnionego w bezpośredniej opiece nad pacjentami – rekomenduje m.in. resort zdrowia jako przygotowanie szpitali do możliwego zwiększenia liczby pacjentów z COVID-19 wymagających zastosowania wentylacji mechanicznej i leczenia na oddziałach intensywnej terapii.