Artykuł oryginalnie został opublikowany na tej stronie.

Do opiniowania i konsultacji publicznych skierowano projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego, które przewiduje włączenie Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, będącej publiczną uczelnią zawodową, do Uniwersytetu Opolskiego.