Artykuł oryginalnie został opublikowany na tej stronie.

Personel medyczny nie musi wykazywać się heroizmem i umierać z powodu braku środków ochrony indywidualnej walcząc z koronawirusem. Nie musi umierać. Może odmówić wykonywania świadczeń albo też dochodzić swoich praw przed sądem – apeluje do lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych Bartosz Fiałek, rezydent reumatologii, przewodniczący Regionu Kujawsko-Pomorskiego OZZL.