Artykuł oryginalnie został opublikowany na tej stronie.


– Konieczne jest zrównanie zakażenia i skutków zakażenia pracowników medycznych koronawirusem SARS-Cov-2 podczas wykonywania obowiązków służbowych z wypadkiem przy pracy, a w konsekwencji ustalanie i wypłacanie na rzecz tych pracowników identycznych świadczeń, jak z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – przekonuje Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych.