Artykuł oryginalnie został opublikowany na tej stronie.

1,5 tys. zł i 2,5 tys. zł: Dodatki dla funkcjonariuszyOpublikowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt ustawy zakłada m.in. wprowadzenie dwustopniowych przedemerytalnych dodatków dla funkcjonariuszy podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji. Dodatki mieliby otrzymywać najlepsi funkcjonariusze, którzy zdecydowaliby się pozostać w formacji.