Artykuł oryginalnie został opublikowany na tej stronie.


Do konsultacji został skierowany projekt noweli rozporządzenia ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczący podwyżek dla ratowników medycznych.