Artykuł oryginalnie został opublikowany na tej stronie.

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5 marca projekt rozporządzenia ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej związane z zawartym 9 października 2019 r. porozumieniem między Ministrem Zdrowia, a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ ”Solidarność”.