Artykuł oryginalnie został opublikowany na tej stronie.

W środę, o godz. 18 w ramach działań prewencyjnych w związku z zagrożeniem koronawirusem zbierze się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Zespół ma się spotykać codziennie i koordynować działania administracji państwowej. Wśród zaplanowanych działań są ćwiczenia służb na terenie szpitali na wypadek epidemii choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem.