Artykuł oryginalnie został opublikowany na tej stronie.

Przedstawiony przez resort zdrowia projekt ustawy o zawodzie farmaceuty ma fundamentalne znaczenie niemal dla wszystkich podmiotów uczestniczących w obrocie lekami. Sama idea uregulowania zasad wykonywania zawodu farmaceuty w odrębnej ustawie jest słuszna, natomiast należy zwrócić uwagę na szereg niejasności i nieścisłości prowadzących do wniosku, że planowane nowe uprawnienia oraz zasady ich wykonywania nie zostały w pełni dopracowane – twierdzą Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej.