Artykuł oryginalnie został opublikowany na tej stronie.


Po czarnej serii powikłań i zgonów pacjentów próbujących uzyskać pomoc na izbach przyjęć i SOR-ach, Najwyższa Izba Kontroli skontroluje szczegółowo pięć placówek. Które i pod jakim kątem? Efekty mogą być ciekawe, bo kontrolerzy NIK często patrzą na sytuację w ochronie zdrowia pod nieco innym kątem. Może uda się wyciągnąć systemowe wnioski i opracować rekomendacje dla całego kraju.