Artykuł oryginalnie został opublikowany na tej stronie.

W Płocku brakuje ratowników do pracy w zespołach ratownictwa medycznego. Problem pogłębia się zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Braki kadrowe powodują, że stacja nie występuje o finansowanie kolejnej karetki, choć widoczna jest taka potrzeba.