Artykuł oryginalnie został opublikowany na tej stronie.


Premier Morawiecki spotkał się dzisiaj w Ministerstwie Zdrowia z ministrem Łukaszem Szumowskim i senatorem Waldemarem Kraską, któremu wręczył nominację na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Państwowego Ratownictwa Medycznego.