Artykuł oryginalnie został opublikowany na tej stronie.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Egzaminatorami mogą być teraz także pielęgniarki i ratownicy.