Artykuł oryginalnie został opublikowany na tej stronie.

Pielęgniarki udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w zespołach ratownictwa medycznego będących podwykonawcami nie są objęte wzrostem wynagrodzeń w taki sam sposób  jak pielęgniarki wykonujące te same zadania w ratownictwie medycznym – zaznacza wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko w odpowiedzi na pismo prezes NRPiP Zofii Małas.