Artykuł oryginalnie został opublikowany na tej stronie.

Drodzy Czytelnicy, ostatnie zmiany legislacyjne wywołały kolejną burzę pomiędzy organizacjami reprezentującymi środowiska zawodowe pielęgniarek i