Artykuł oryginalnie został opublikowany na tej stronie.

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oczekuje pilnej zmiany zapisów rozporządzenia w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z 27 czerwca 2019 r.