Artykuł oryginalnie został opublikowany na tej stronie.

Z agresją pacjentów coraz częściej spotykają się nie tylko ratownicy medyczni, ale także dyspozytorzy stacji pogotowia. Tylko w ostatnich dwóch miesiącach sąd skazał na kary grzywien dwie osoby, które znieważyły dyspozytorów medycznych Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.