Artykuł oryginalnie został opublikowany na tej stronie.

Już od pierwszej prawnej regulacji zawodu ratownika medycznego, środowisko oczekuje wyodrębnienia ustawy o zawodzie i samorządzie ratownika medycznego. Od dłuższego czasy Minister Zdrowia zapewnia nas o przygotowanym projekcie nowej ustawy, która wychodziłaby naprzeciw tym postulatom. Niestety ani projektu, ani rozpoczęcia procesu legislacyjnego nie obserwujemy – podkreśla w liście otwartym do ministra zdrowia Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych.