Artykuł oryginalnie został opublikowany na tej stronie.


Protesty przyniosły efekty! Autopoprawka przyjęta dziś przez rząd zawiera nowe brzmienie art. 155 Kodeksu karnego, który określa karę za nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka, zgodnie z postulatami m.in. Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.