Artykuł oryginalnie został opublikowany na tej stronie.


Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych zwrócił się do ministra zdrowia o pilne spotkanie. Jak podkreślają chodzi m.in. o wypłatę dodatku oraz omówienie działań związanych z dalszą realizacją planów wynikających z zawartego porozumienia.