Artykuł oryginalnie został opublikowany na tej stronie.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe informuje, że w związku z nierozstrzygnięciem konkursu na dofinansowanie podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego, organizacja stara się zapewnić gotowość ratowniczą we własnym zakresie.