Artykuł oryginalnie został opublikowany na tej stronie.


– Jesteśmy bardzo niezadowoleni. Poprawka przewiduje przedłużenie bytu podmiotów prywatnych o kolejne trzy miesiące, czyli do końca marca przyszłego roku, a miało być to tylko do końca tego roku – wyjaśnił Badach-Rogowski, Przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego w rozmowie z Polityką Zdrowotną.