Artykuł oryginalnie został opublikowany na tej stronie.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało w poniedziałek (16 kwietnia) projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.