Artykuł oryginalnie został opublikowany na tej stronie.

Wśród pytań, jakie padły w trakcie posiedzenia sejmowej komisji zdrowia rozpatrującej ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym, pod adresem wiceministra zdrowia Marka Tombarkiewicza, znalazły się te dotyczące kosztów, jakie trzeba będzie ponieść, aby wprowadzić w życie zapisy rządowej ustawy. Posłowie pytali również, dlaczego w LPR ma się znaleźć Centrum Monitorowania Krajowego Systemu Ratownictwa Medycznego.