Artykuł oryginalnie został opublikowany na tej stronie.

Brak regulacji dotyczących postępowania podstawowych zespołów ratownictwa medycznego w przypadku małoletniego pacjenta, bez zgody jego przedstawiciela ustawowego, to problem, który Rzecznik Praw Dziecka już sygnalizował resortowi zdrowia. Marek Michalak zwrócił się do nowego ministra zdrowia o przekazanie informacji nt. prac nad zmianą przepisów w tym obszarze.