Artykuł oryginalnie został opublikowany na tej stronie.
Wytyczne Resuscytacji 2015

Zbiór algorytmów postępowania w stanach nagłych zawartych
w Wytycznych Resuscytacji 2015 (ERC – European Resuscitation Council)

Algorytm postępowania w tachykardii z tętnem

Algorytm postępowaniaw bradykardii

Algorytm ratunkowego leczenia hiperkaliemii

Algorytm postępowania w anafilaksji

Algorytm postępowania w zatrzymaniu krążenia spowodowanego urazem

Ostre zespoły wieńcowe (OZW / ACS) – klasyfikacja

Leczenie ostrych zespołów wieńcowych

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci

Zatrzymanie krążenia u dzieci

Zabiegi resuscytacyjne u noworodków

Powrót spontanicznego krążenia bez powrotu świadomości

Algorytm postępowania w przypadku zasypania przez lawinę śnieżną

Strategia progonozowania po zatrzymaniu krążenia

Resuscytacja wewnątrzszpitalna

Łańcuch przeżycia

Łańcuch przeżycia. Algorytm postępowania w przypadku tonięcia, dla ratowników z obowiązkiem udzielenia pomocy

Algorytm podstawowych zabiegów resuscytacyjnych / automatycznej defibrylacji zewnętrznej (BLS/AED)

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci

Postępowanie w niedrożności dróg oddechowych spowodowanej ciałem obcym u dzieci